Gym spellen

Het valt niet mee om elke gymles boeiend te houden. Een leuke gymles zorgt voor actieve leerlingen, die meedoen, samenwerken en daarbij ook nog belangrijke vaardigheden leren. De interactieve gymspellen zijn een fantastische aanvulling op de bestaande gym-spellen in de gymzaal. Met exergames wordt aangesloten bij de belevingswereld van de leerlingen, wat de motivatie om mee te doen verhoogt. Er zijn highscores te halen, levels te spelen en de ervaring actie – reactie is groot. Kinderen kunnen met interactieve bewegingsapparatuur kennismaken met diverse sporten.

Interactieve gymspellen

Met interactieve gymspellen wordt voldaan aan de kerndoelen van het bewegingsonderwijs zoals samenwerken, beweging beleven, gezond bewegen, bewegen verbeteren en regelen. Daarnaast worden vaardigheden aangeleerd als concentratie, coördinatie, conditie, balans, kracht en lenigheid.

Heeft u een les- of speellokaal vrij, dan is de kans groot dat deze heel geschikt is om in te richten met serious games.  Deze interactieve inrichting is vooral gericht op leren, oefenen en trainen van diverse vaardigheden. De combinatie van ‘bewegend leren’ kan ook gemaakt worden omdat sommige exergames ook gekoppeld zijn met de leerstof van de school. Mocht u niet beschikken over een beschikbare permanente ruimte of budget om een opstelling aan te schaffen is het mogelijk om met meerdere scholen samen een opstelling te kopen of te leasen. Hierdoor worden kosten en ervaringen gedeeld.

Embedded Fitness kan meehelpen bij het omzetten van een samenwerking voor het carrousel model. Daarnaast helpen wij bij het inrichten van de verschillende ruimtes en kunnen wij zorgen voor het vervoer tussen de verschillende locaties. Er kan een pakket met innovatieve beweeggames op maat gemaakt worden en afspraken worden gemaakt over de kosten die het verhuizen met zich mee brengen.

Exergames voor gym spellen

Waarom Embedded Fitness?

Kennisexpert innovatief bewegen
✓ Ervaring sinds 2008
✓ Nieuwste technologieën
✓ Innovatiecentrum bewegingsonderwijs
✓ Levering van totaalconcept
✓ Ondersteuning en begeleiding
✓ Onderzoek en technologisch ontwikkeling

Heeft u een vraag?

Kopen of liever huren? Wij denken graag met u mee over een passende oplossing.

Onze klanten

Fontys
Referentie Kids Lodge
Porta Mosana
Nemo Amsterdam
Deltion College

Vrijblijvend advies aanvragen?