Spellen voor ouderen en valpreventie

Ouderen zijn vaak minder mobiel. Dit hoeft niet te betekenen dat het voor hen onmogelijk is om aan beweging te komen. Embedded Fitness heeft spelletjes voor ouderen in haar assortiment die beweging toegankelijker maken, maar toch een leuke beleving maken van het bewegen. Mensen voor wie het niet meer mogelijk, of niet veilig is om buiten te fietsen of te lopen kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een interactieve fiets, of loopband. Hiermee kan er een virtuele fiets- of looptocht gemaakt worden. Naast de verschillende spellen voor ouderen die zich enkel op beweging richten heeft Embedded Fitness ook producten in haar assortiment die kunnen helpen bij revalidatie of zich richten op valpreventie.

Unieke spellen, speciaal toepasselijk voor ouderen

Te weinig beweging voor ouderen is een groot probleem in Nederland. Veel ouderen ondervinden hier hinder door, kunnen minder goed bewegen of hebben de motivatie niet meer om in beweging te blijven. Een aantal van onze Exergames bieden een toepasselijke oplossing hiervoor. Zo hebben wij de volgende spellen voor ouderen ontwikkeld:

Ten eerste onze fietsproducten. Wij hebben een aantal fietssystemen in ons assortiment die ouderen met plezier weer laten fietsen. Een van deze fietssystemen is de PraxTour. De PraxTour is een fietssyteem waarbij je virtueel kunt fietsen. Je kiest een route in een bekende stad en vervolgens fiets je op de hometrainer de complete route door de stad. Hierbij zie je een mooie omgeving van de stad op het beeldscherm. Wanneer je stopt met fietsen, stopt de film van de route automatisch. Hierdoor word je gestimuleerd om te fietsen en door te blijven trappen. Dit is een uniek spel om ouderen meer te laten bewegen.

Het tweede spel voor ouderen is de Belevenispaal. Het spelletje zorgt ervoor dat ouderen kunnen terugblikken op hun stad of dorp in de geschiedenis. Dit is een uniek product voor dementerende ouderen. Daarnaast zorgt deze interactieve belevenispaal voor beleving onder ouderen. Deze Belevenispaal is dus een perfect spelletje voor ouderen.

Bovenstaande spellen voor ouderen zijn uniek producties van Embedded Fitness. Klik hieronder op een van de producten voor meer informatie:

Praxtour
Belefenispaal

Bewegen met ouderen aan tafel

Wij zetten ons ook in voor ouderen die veel moeite hebben met bewegen. Zo hebben wij de Belevenistafel op de markt gezet. Hierbij kunnen ouderen met elkaar bewegen aan een tafel. De Belevenistafel is een scherm waarbij beleving en interactie centraal staat. Via deze tafel kunnen ouderen, in een spelvorm, gezamenlijk activiteiten uitvoeren.

De tafel stimuleert ouderen om te bewegen door interactie uit te lokken. Sommige spellen zijn competitief, waarbij ouderen tegen elkaar strijden. Andere spelletjes staan in het teken van samenwerken. De tafel wordt bestuurd door middel van slepen, tikken, vegen en schieten. Op deze manier worden ouderen uitgedaagd om verschillende vinger-, hand- en armbewegingen te maken.

De belevenistafel zorgt ervoor dat ouderen dus kunnen bewegen aan tafel. Klik hieronder op de belevenistafel voor meer informatie.

Belefenistafel

Bewegingsspellen voor ouderen

Embedded Fitness heeft diverse Exergames op de markt gebracht. Zo hebben wij ook Exergames ontwikkeld voor het onderwijs, Leisure markt en zorg sector. Deze producten zijn in eerste instantie niet speciaal voor ouderen ontwikkeld, maar toch heel toepasselijk voor ouderen. Daarom kunnen deze Exergames ook als bewegingsspel voor ouderen worden gezien.

Ten eerste is dit de SmartWall. De SmartWall stimuleert ouderen om op een innoverende manier te bewegen. Via deze interactieve muur kunnen ouderen aan de hand van een balspel een potje bingo  of schaak spelen. Het bewegingsspel stimuleert ouderen dus op te bewegen. Ze kunnen dit individueel of in groepsverband uitoefenen.

Het tweede product dat toepasselijk is voor ouderen zijn de SmartClips. De SmartClips zijn een innovatieve manier om ouderen te laten bewegen. Het product draagt bij aan het concentratie- en reactievermogen van ouderen. Ook zijn deze goed toepasbaar bij reikoefeningen en loopparcoursen. De SmartClips zijn een ideale manier om ouderen te laten bewegen.

Wil je meer weten over deze bewegingsspellen voor ouderen, klik dan op een van onderstaande producten:

SmartWall
SmartClips

Braintrainer voor ouderen

Het is belangrijk dat ouderen goed aan de slag gaan met hun denkvermogen en geheugen. We zien bij veel ouderen dat dit hard achteruit gaat. Met onze technologische kennis hebben wij hierop ingespeeld en zo hebben wij een aantal braintrainers voor ouderen ontwikkeld.

Ons eerste braintrainer product voor ouderen is de Belevenis Praatpaal. Dit product is geschikt voor bijvoorbeeld dementerende ouderen. Via een praatpaal krijgen ze veel interactie waardoor zij het denkvermogen en geheugen trainen. Ook krijgen ze te maken met algemene gebeurtenissen uit de geschiedenis waardoor zij het denkvermogen en geheugen trainen.

Het tweede braintrainer product is de Belevenistafel. Via deze tafel kunnen ouderen samen opdrachten voltooien. Via deze tafel krijgen ze interactie met elkaar. Hierbij moeten ze nadenken wat ze precies gaan doen, maar ook de vinger-, hand- en armbewegingen worden getraind. Een unieke braintrainer voor ouderen!

Wil je meer weten over deze braintrainer producten voor ouderen, klik dan op een van onderstaande producten:

Belefenistafel
Belefenispaal

Voorbeelden van producten

Waarom Embedded Fitness?

Kennisexpert innovatief bewegen
✓ Ervaring sinds 2008
✓ Nieuwste technologieën
✓  Implementatieondersteuning
✓ Multidisciplinair ontwikkelteam
✓ Levering van totaalconcept
✓ Ondersteuning en begeleiding
✓ Onderzoek en technologisch ontwikkeling

Heeft u een vraag?

Kopen of liever huren? Wij denken graag met u mee over een passende oplossing.

Onze klanten

Referentie Hilverzorg
Aegon
Referentie Promens Care
Zuidzorg

Vrijblijvend advies aanvragen?