De Amarant Groep biedt begeleiding en behandeling aan mensen met een (ernstig) verstandelijke beperking, een licht verstandelijke -beperking of autisme (normaal begaafd).

Bewegen heeft een positief effect op zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid. Daarom is bewegen één van de speerpunten voor het bieden van goede zorg. Cliënten van Amarant worden aangemoedigd te sporten. Vanuit het project “Gezonde Leefstijl” wordt binnen Amarant meer aandacht besteed aan beweging. Beweging wordt een vast en niet vrijblijvend onderdeel in het programma van de dagbesteding, waarvan het bereik 200-300 clienten is.
In een dagbestedingsruimte van instelling Tongerloze Hoef in Tilburg  is een zaal ingericht met interactieve beweegapparatuur. Hierdoor worden cliënten op een speelse manier ‘verleid’ om te bewegen.

Daarnaast wordt de ruimte in de dagdelen die niet gebruikt worden door de dagbesteding (avonden en weekenden)  beschikbaar gesteld voor de overige cliënten van Amarant. Dit kan betekenen dat er overdag groepen vanuit andere dagbesteding locaties komen sporten.

Embedded Fitness is betrokken bij zowel de aanschaf, de uitrol als de evaluatie van de apparatuur en het totale project.

Amarant
Embedded Fitness, maakt bewegen leuk!