BLOC Test

De trend van de afgelopen jaren laat zien dat kinderen steeds minder bewegen. Een stijging is te zien in het aantal jongeren van 4 tot 20 jaar dat overgewicht heeft. Daarnaast wordt door steeds meer organisaties de noodklok geluid over de bewegingsarmoede onder kinderen. Naast dat het bewegingsniveau aangeeft hoe het ervoor staat met de gezondheid van deze kinderen, zou dit niveau ook kunnen aangeven wat de potentie van een kind is in de topsport. Het onderzoeksteam van de faculteit ‘Sport & Talent’, onderdeel van Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), gebruikt een op de Körperkoordinationstest für Kinder (KTK) gebaseerde methode voor het vaststellen van het bewegingsniveau. De materialen van deze test zijn echter niet aantrekkelijk om aan te schaffen door de beperkte mobiliteit en functionaliteit. Om dit probleem op te lossen heeft HAN contact opgenomen met Embedded Fitness en BOSAN om te kijken naar een herontwerp van de KTK, zodat deze aantrekkelijker wordt om aan te schaffen voor scholen en sportclubs.

De KTK is in 1974 op de markt gekomen in Duitsland. In 2007 is de test vernieuwd en uitgebracht in Nederland. Sinds kort begint er steeds meer belangstelling te komen voor deze test.

De test is bedoeld voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar oud, hierdoor is deze test voornamelijk populair is bij basisscholen. De test bestaat uit vier verschillende onderdelen waaruit kan worden opgemaakt hoe goed de algemene lichaamscoördinatie is van de deelnemende kinderen.

BLOC TEST
EF, HAN SENECA en Bosan hebben samen op basis van de KTK test, de BLOC TEST ontwikkeld. Een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd testmodel om volgens de nieuwste inzichten motorische vaardigheden van kinderen te meten, te monitoren en te vergelijken. De HAN heeft al van meer dan 20.000 kinderen testgegevens. Deze gegevens leiden tot betrouwbare en gevalideerde data, die vergelijking van individuele scores ten opzichte van grote groepen mogelijk maakt. Hierop kunnen gericht activiteiten, interventies en gymlessen worden ontwikkeld, die aansluiten op behoeften en achterstanden. De Bloc test is inmiddels aanleiding geweest voor wetenschappelijke publicaties.
De materialen die gebruikt werden voor de KTK zijn doorgaans niet te vinden in de sporthal. Het gaat hierbij om materialen die specifiek aangeschaft moeten worden voor het afnemen van de test. Dit houdt echter in dat deze materialen moeilijker bruikbaar zijn voor andere doeleinden in de gymzaal.
De materialen van de BLOC test zijn verbeterd. De set is lichter en duurzamer geworden en tevens voor meerdere doeleinden bruikbaar. De balken zijn uitgevoerd van aluminium en eenvoudig in een opzetvoet te plaatsen. De balken zijn nu ook bruikbaar als hockeydoeltje of afbakening van een speelveld. Doordat de materialen veel lichter zijn geworden is het aantrekkelijker de set mee te nemen naar een andere locatie. Embedded Fitness heeft ook onderzocht of toepassing van sensoren de test sneller en accurater gemaakt kan worden. Dit is niet voor alle onderdelen mogelijk en wordt daarom nog niet meegenomen in deze ontwikkeling. 

BLOCTEST-logo
Embedded Fitness, maakt bewegen leuk!