Om kinderen meer te laten bewegen en bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl hebben Embedded Fitness en thuiszorgorganisatie ZuidZorg een leefstijlprogramma ontwikkeld waarbij bewegingsgames worden ingezet.
Bewegingsgames worden periodiek 4-8 weken geplaatst op een geschikte locatie in of nabij een school (klaslokaal). De klassen 5 t/m 8 kunnen wekelijks gebruik maken van de interactieve sportlocatie. Groep 7 krijgt daarnaast ook wekelijks een les over gezonde leefstijl van een diëtist.   Elke groep start met een nulmeting op het gebied van kennis van gezonde leefstijl (groep 7) en fysieke vaardigheden. De opstelling op locatie kan ook gebruikt worden door de BSO. Gekozen wordt voor een locatie in de wijk Woensel West in Eindhoven, een krachtwijk waar de bewegingsarmoede hoog is.

Dit project is door ZonMw goedgekeurd als sportimpuls traject.
De resultaten zijn veelbelovend. De kinderen vinden het de hele periode lang leuk en doen erg hun best de scores te verbeteren. Op alle niveaus zijn de kinderen vooruitgegaan. Ook de scholen voor speciaal onderwijs die zijn bezocht zijn de kinderen bijzonder vooruitgegaan en zeer enthousiast.
Scholen die meegedaan hebben zijn onder andere:

  • BS Fellenoord
  • BS onder de wieken
  • SBO de Horst
  • SBO de Beemden
  • SVO Ekkersbeek
  • SBO de Brandaan

Inmiddels zijn er nog twee sportimpulsaanvragen goedgekeurd voor uitvoering 2015-2016.

Kinderen op sportief gewicht in samenwerking met gemeente Helmond, GGD, Zorgboog, Middelbare school. Een interventieproject voor kinderen met overgewicht.

En Sporten maar dan anders, met special  heroes een project voor lage inkomensgroepen, waarbij het project zich richt op interactief bewegen op het speciaal onderwijs.

0 Kinect jeugd 2
Embedded Fitness, maakt bewegen leuk!