SmartMove een innovatieve, interactieve, outdoor wandel- en sportroute
Elke gemeente wil een aantrekkelijke stad zijn waar mensen met plezier wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. Het klassieke gegeven dat sport en beweging een positieve invloed op lichaam en geest hebben vormt de basis.  Sport in de openbare ruimte is een belangrijk speerpunt. Hierin is meestal als doel opgenomen het ongeorganiseerd sporten en bewegen te stimuleren. Dit kan onder andere door routes voor lopen, fietsen, wandelen aan te bieden.
In dit kader is in samenwerking met drie gemeenten het Smartmove concept ontwikkeld.
Dat is een parcours dat omwonenden kunnen lopen, wandelen of rennen en waar ontmoeting met de buurt plaats kan vinden. Interactieve paaltjes die op afstand  met elkaar kunnen communiceren. Een gebruiker die een spel of training wil doen middels de bijbehorende app, kan inchecken bij een paaltje en een spel selecteren. Door langs de paaltjes te lopen ontstaat een registratie van de deelnemer en krijgt de deelnemer feedback via geluid en kleur. In de app kan verzamelde data worden bekeken en afhankelijk van de gameplay verder ingezet.
Er zijn vele spelmogelijkheden denkbaar die programmeerbaar en bedienbaar zijn via de app. Awards, beloningen krijgen als je een x aantal keer de route hebt afgelegd. Kleuren zoeken, naar smartstones zoeken met een bepaalde kleur. Een puzzelstukje krijgen, als een bepaalde route is gelopen. Met de puzzelstukjes een puzzel oplossen. Spellen kunnen individueel worden gespeeld, maar ook in teams.

Momenteel lopen er drie pilotprojecten voor verschillende doelgroepen deze ontwikkeling wordt gerealiseerd.

  • In Breda komt een pilot van 10 paaltjes waarbij bij succesvolle implementatie de route wordt uitgebreid met ongeveer 100 paaltjes.  Het doel is om een beweegrondje te creëren met de Singel als blikvanger. Het ‘rondje singel’ moet een begrip worden. De route wordt zo uitgewerkt dat 3 ontmoetingsplekken/ beweeg plekken in de parken verbonden en geschakeld worden.
  • Voor Brainport Smart district Helmond waar een innovatieve wijk in Brandevoort wordt ontwikkeld en welzijn en gezondheid via innovatie ook een ambitie is. Embedded Fitness is geselecteerd om in de deze nieuwe wijk een pilot met 10 paaltjes te starten gericht op  bewoners van de wijk. 
  • Gemeente Venray heeft als speerpunt het terugdringen van inactiviteit van kinderen. Hier komen 5 interactieve paaltjes rond de buitenruimte van een basisschool.

Deze nieuwe ontwikkelingen kunnen ook een bijdrage leveren aan de nieuwe manier van sport beoefenen in de 1.5m samenleving in verband met de corona bestrijding en richtlijnen van het RIVM. De paaltjes kunnen op wel 10 meter afstand een deelnemer detecteren. Hierdoor hoeven de paaltjes niet aangeraakt te worden en kunnen er diverse deelnemers op afstand meedoen aan de spellen.

”Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven”.