Promenscare zorgt voor mensen met een verstandelijke, psychiatrische of psychosociale beperking en ook voor mensen die een vorm van maatschappelijke opvang nodig hebben.

Met circa 2.000 medewerkers begeleidt Promens Care ongeveer 3.400 cliënten in meer dan 100 kleinschalig opgezette woon-, werk- en dagbestedingsaccommodaties in heel Drenthe en Groningen. Promens Care heeft er voor gekozen om een gezonde leefstijl voor haar cliënten prominent op de agenda te zetten. Een meerjaren durend programma streeft een cultuur- en gedragsveranderingen na binnen de organisatie van zowel medewerkers als cliënten. Daar is ook alle aanleiding toe, want ernstig overgewicht, een slechte conditie en gezondheid doen ernstig inbreuk op de kwaliteit van leven van deze cliënten.

Gezocht is naar een manier van bewegen die uitdagend is en uitgevoerd kan worden in oÍ bij de woonlocatie en eerder hebben zij al goede ervaringen opgedaan met Embedded Fitness. Tijdens een sport- en vrije tijd manifestatie bij het startpunt van het project, hebben ze ontdekt hoe stimulerend het werkt om apparatuur te gebruiken die plezier, uitdaging en competitie elementen in zich heeft. Gekozen is voor een groot aantal interactieve games die middels een roulatiesysteem op alle locaties ingezet kunnen worden, zodat zoveel mogelijk cliënten gebruik kunnen maken van de apparatuur.

Het project is erg succesvol en de apparatuur is al lang vooruit geboekt door de verschillende locaties.

Promenscare
Embedded Fitness, maakt bewegen leuk!