Voormalig wethouder van volksgezondheid in Den Haag Rabin Baldewsingh en de lector leefstijlverandering aan de Haagse Hoge School, Rob Oudkerk hebben gezamenlijk een nieuw leefstijlcentrum geopend.
Het in de Haagse Schilderswijk gelegen leefstijlcentrum biedt de mogelijkheid aan jongeren te participeren aan het E-fit programma. Hierdoor worden ze bewust van het belang van een gezonde leefstijl.
In het leefstijlcentrum is ook aandacht voor ouders, zij krijgen voorlichting en tips op het gebied van gezonde opvoeding.
Embedded Fitness heeft de inrichting van het centrum verzorgd en zal samen met de Haagse Hogeschool en gemeente nader de ontwikkelingen volgen en begeleiden.

0 Gamebikes kinderen
Embedded Fitness, maakt bewegen leuk!