Embedded Fitness heeft aan Sportopbouwwerk Hoorn een mobiele E-fit opstelling geleverd.
De interactieve beweeggames worden door het Sportopbouwwerk voornamelijk ingezet om meer inwoners van de gemeente Hoorn te laten voldoen aan de Norm Gezond Bewegen. Naast het voortgezet onderwijs worden de E-fit activiteiten ook ingezet bij het basisonderwijs, vakantie spelen en ouderen.

hoorn
Embedded Fitness, maakt bewegen leuk!