Het stedelijk college is dit jaar gestart met nieuwbouw. De nieuwbouw gaat hand in hand met een nieuw onderwijsconcept, het zogeheten LifeTech onderwijs. Het LifeTech onderwijs sluit aan bij de topsectoren in de Brainportregio.

De fantastische omgeving van de nieuwbouw is hier volledig op ingericht met praktijkpleinen voor Techniek, Economie en Zorg & Welzijn. Ook zijn er speciale praktijklokalen voor de TheaterFabriek, TechnoWorld, SportPlaza en LifeStyle. Als start past de iRow roeisimulator uitstekend in dit onderwijsconcept.

0 iRow jeugd
Embedded Fitness, maakt bewegen leuk!