Vele senioren in onze directe woonomgeving zijn eenzaam en staan er vaak alleen voor. Vanzelfsprekendheden uit het verleden zijn weggevallen en contacten zijn minimaal. Daarbij komt nog dat senioren moeilijker bewegen, angst hebben om te vallen en daardoor minder ‘er op uit’ gaan.

Een ontmoetingspunt dat goed toegankelijk is en ligt in de directe woonomgeving is daarom van groot belang. Daar leren en assisteren we senioren in het opbouwen van een (nieuw) persoonlijk netwerk. Ook bieden we er activiteiten gericht op het actief blijven waardoor ze enige vorm van zelfstandigheid kunnen behouden.

Ons vitaliteitsprogramma is daar een onderdeel van. Veel beweegprogramma’s voor ouderen zijn opgezet vanuit de traditionele vorm. Echter de koppeling die ZuidZorg Extra, Vrienden van de Thuiszorg en Embedded Fitness samen hebben in het FIEF (Fit, Interactief, Energiek, Fun) programma, is volkomen uniek! Het is onderdeel van een totaal concept. De activiteit start met koffie en gezellig kletsen, vervolgens samen bewegen; er wordt afgesloten met een gezonde lunch. Op een innovatieve, inspirerende en motiverende manier zijn wij nu in staat om onze gasten actief te laten bewegen. Er wordt een bijdrage geleverd aan de gezondheid (zowel mentaal als fysiek) van senioren. Middels een roulatie systeem van Embedded Fitness kan momenteel op 4 verschillende locaties het programma worden aangeboden. Per kwartaal vindt de genoemde roulatie van apparatuur plaats, waardoor senioren continue uitgedaagd worden om op andere manier, met innovatieve en interactieve apparatuur, te bewegen.

Zuidzorg referenties
Locaties Zuidzorg
Embedded Fitness, maakt bewegen leuk!