Inspiration center

Embedded Fitness is sinds 2008 actief op het kruispunt van gezondheid, vrijetijdsbesteding, gaming en sport. Wij zien onszelf als onderzoeker, conceptontwikkelaar, producent en leverancier van doelgroep specifieke toepassingen. Dat kan het omvormen van traditionele sport, bewegings, en fitness apparatuur tot digitale beweeggames zijn, of het ontwikkelen van applicaties en middelen in eigen beheer om aan de zeer specifieke behoeften van onze doelgroepen te kunnen voldoen.

Een van de meest zichtbare uitkomsten van het initiatief innovatiecentrum voor interactief bewegen is het ontstaan van ons Inspiration Centrum. Hier vindt onderzoek en ontwikkeling plaats op het gebied van interactief bewegen. Het is ook hier waar de theorie en praktijk bijeenkomen en professionals en gebruikers de toepassingen zelf kunnen uitproberen en feedback geven.

De vier primaire functies binnen het innovatiecentrum voor interactief bewegen.

1. Loketfunctie

In het centrum worden nieuwe toepassingen getest in samenwerking met onze partners. Partijen worden uitgenodigd en gestimuleerd onderzoeksvragen en projecten aan te dragen. Wij hebben de juiste contacten met marktpartijen, overheid en beleidsmakers om deze vragen en onderzoeken te faciliteren. Hierbij wordt gekeken naar bruikbaarheid en toepasbaarheid binnen het thema interactief bewegen. Wij werken samen met de centra breedtesport (Eindhoven), aangepast sporten (blixembosch) en turnen (den Bosch).

2. Ontwikkeling toepasbare kennis tot economische spin off.

Toepassingen worden door ons getoetst op valorisatie en toepasbaarheid in de praktijk, maar ook op eventuele commercialisatie en, waar nodig, afgestemd met mogelijke financiers.

3. Opleiden

Regelmatig houden wij kennissessies over thema’s als interactief bewegen, digitalisering van het bewegingsonderwijs, bewegingsinnovaties op scholen, in de zorg en in sportaccommodaties.

4. Fysieke test- en meetomgeving

Het innovatiecentrum voor interactief bewegen en ons inspiration Center bevinden zich in Helmond. Hier bieden wij een hoogwaardige ‘real life’ test- en meetomgeving aan partijen uit de sport, zorg, onderwijs , kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden. Binnen het centrum werken wij met Industrial design professionals, software ontwikkelaars,  business developers en bieden plaats aan studentenwerkplekken, vergaderruimtes en een showroom van 800 m2. Hier worden conceptideeën uitgewerkt, demonstraties gegeven en prototypen ontwikkeld.

Heeft u een vraag passend binnen de context van interactief bewegen, neem dan contact met ons op. Wij kijken met u, hoe deze vraag beantwoord kan worden.

Lees meer over interactief bewegen

Vrijblijvend advies aanvragen?