Samenwerken

Om van idee naar uitvoering te komen is niet altijd eenvoudig. Geen reden om het niet te doen vinden wij. Maar bij de ontwikkeling van een innovatiecentrum en de ontwikkeling van de juiste toepassingen is een netwerk van professionele partners essentieel. Gelukkig is het initiatief van Embedded Fitness niet onopgemerkt gebleven. In korte tijd hebben wij waardevolle samenwerkingsverbanden kunnen aangaan met bedrijven, instellingen en overheden om onze gezamenlijk doelstellingen te behalen.

Innovator prijs
Web-Sport innovator
Gemeente Helmond en JIBB+

Het initiatief van Embedded Fitness wordt zo sterk omarmd door gemeente Helmond en JIBB (stichting Jongeren in Beweging Brengen Helmond), dat het college van B&W zich sterk wil maken voor deze ontwikkeling en als ambassadeur en partner een bijdrage wil leveren.

JIBB organiseert in heel Helmond sport- en beweegactiviteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Zij laten mensen zelf ervaren dat sporten en bewegen leuk is. Op deze manier proberen zij zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen én te houden. Zij werken samen met alle scholen in Helmond (basis onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en beroepsonderwijs). Daarnaast werken zij ook samen met ruim 70 sportaanbieders, welzijnsorganisaties, wijkverenigingen, BSO organisaties en de gemeente.

Tevens hebben in zeer korte termijn bijna 30 organisaties vanuit kennisinstellingen, overheid, bedrijfsleven en onderwijs een steunbetuiging gegeven voor samenwerking, onderzoek en ontwikkeling.

Kennisinstellingen:
 • Hogeschool de Kempel, PABO
 • TU/e faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences
 • Fontys Sporthogeschool
 • TU/e, Industrial Design
 • Fontys Hogeschool ICT, lectoraat Interaction Design  
 • UMC+ Maastricht
 • De nieuwste PABO, samenwerkingsverband Fontys Hogescholen, Hogeschool Zuyd
 • Howest Brugge
 • Fontys Hogescholen HRM en Psychologie, lectoraat Mens & Technologie
Werkveld:
 • OMO Scholen Groep
 • Jan van Brabant College
 • Openbare Basisscholen, OBS, Helmond
 • Stichting QliQ, primair onderwijs
 • Onderwijs maak je samen, onderwijskundig adviesbureau
Innovatielabs:
 • Stichting Sport & Technology
 • Innosportlab Sport & Beweeg
 • Sportinnovator centrum Fieldlab Swimming
 • Sportinnovator centrum Aangepast Sporten
 • Innosportlab Turnen Den Bosch
Bedrijfsleven:
 • Idee Brouwerij
 • Draaijer & Partners
 • Prowise
 • Smartgoals – Spinnov
 • Kompan
 • Zilveren Kruis
Overheid:
 • Gemeente Eindhoven
 • Provincie Noord Brabant
Lees meer over interactief bewegen

Vrijblijvend advies aanvragen?