Partners

Embedded Fitness is sinds 2008 actief in de markt waar gezondheid, vrijetijdsbesteding, gaming en sport samenkomen. Zij opereert op deze markt als onderzoeker, concept ontwikkelaar, producent en leverancier van apparatuur. Embedded Fitness heeft de afgelopen jaren verschillende traditionele sport, bewegings, en fitness apparatuur omgevormd tot digitale beweeggames door er een computersysteem aan te koppelen. Andere games zijn geheel zelf ontwikkeld.
Janssen-Fritsen richt zich op de productie en ontwikkeling van producten in de turnsport. In 1950 werd JF opgericht als fabriek voor speeltoestellen. Daarnaast richt zij zich de laatste jaren op het bewegingsonderwijs waarbij zij een reeks van vernieuwende sport- producten heeft uitgebracht. Janssen-Fritsen wil graag verder inzetten op ontwikkeling van vernieuwende sportproducten voor het beweegonderwijs gezien de technologische veranderingen die zich in en rond onderwijs en de gehele samenleving afspelen.

Samen hebben Embedded Fitness en Janssen-Fritsen een inspiration centrum opgezet waar thans al onderzoek en ontwikkeling plaatsvindt op het gebied van interactief bewegen en worden koppelingen gelegd met het bewegingsonderwijs.

Innovator prijs
Web-Sport innovator
Gemeente Helmond en JIBB+

Het initiatief wordt zo sterk omarmd door gemeente Helmond en JIBB (stichting Jongeren in Beweging Brengen Helmond), dat het college van B&W zich sterk wil maken voor deze ontwikkeling en als ambassadeur en partner een bijdrage wil leveren.
JIBB organiseert in heel Helmond sport- en beweegactiviteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Zij laten mensen zelf ervaren dat sporten en bewegen leuk is. Op deze manier proberen zij zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen én te houden. Zij werken samen met alle scholen in Helmond (basis onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en beroepsonderwijs). Daarnaast werken zij ook samen met ruim 70 sportaanbieders, welzijnsorganisaties, wijkverenigingen, BSO organisaties en de gemeente.  

Tevens hebben in zeer korte termijn bijna 30 organisaties vanuit kennisinstellingen, overheid, bedrijfsleven en onderwijs een steunbetuiging gegeven voor samenwerking, onderzoek en ontwikkeling.

Kennisinstellingen:
 • Hogeschool de Kempel, PABO
 • TU/e faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences
 • Fontys Sporthogeschool
 • TU/e, Industrial Design
 • Fontys Hogeschool ICT, lectoraat Interaction Design  
 • UMC+ Maastricht
 • De nieuwste PABO, samenwerkingsverband Fontys Hogescholen, Hogeschool Zuyd
 • Howest Brugge
 • Fontys Hogescholen HRM en Psychologie, lectoraat Mens & Technologie
Werkveld:
 • OMO Scholen Groep
 • Jan van Brabant College
 • Openbare Basisscholen, OBS, Helmond
 • Stichting QliQ, primair onderwijs
 • Onderwijs maak je samen, onderwijskundig adviesbureau
Innovatielabs:
 • Stichting Sport & Technology
 • Innosportlab Sport & Beweeg
 • Sportinnovator centrum Fieldlab Swimming
 • Sportinnovator centrum Aangepast Sporten
 • Innosportlab Turnen Den Bosch
Bedrijfsleven:
 • Idee Brouwerij
 • Draaijer & Partners
 • Prowise
 • Smartgoals – Spinnov
 • Kompan
 • Zilveren Kruis
Overheid:
 • Gemeente Eindhoven
 • Provincie Noord Brabant
Lees meer over interactief bewegen

Vrijblijvend advies aanvragen?