Voor wie?

Op dit moment onderscheidt Embedded Fitness een viertal doelgroepen bij de ontwikkeling van onze producten. Bij iedere doelgroep geldt steeds dat wij voor hen unieke oplossingen bieden op basis van hun specifieke behoeften.

1.

Bewegen leuk maken is zeer belangrijk voor kinderen. Wij doen dat voor kinderen in het primair en voortgezet onderwijs, met een speciale aandacht voor speciaal onderwijs. De focus hier is om kinderen spelenderwijs vaardigheden als taal, rekenen en bijvoorbeeld topografie bij te brengen. Maar ook het verbeteren van hun motoriek met het oefenen van basisvaardigheden als gooien en mikken. Door kinderen weer meer te laten bewegen dragen wij bij aan de verbeterde gezondheid van kinderen.

2.

Doordat wij ons leven steeds gemakkelijker maken met fenomenen als on-line bestellen, beeld bellen etc, zien wij ook bij ouderen een sterke afname van activiteit en beweging. Met alle fysieke en mentale gevolgen van dien. Ook hier maken wij bewegen weer leuk door spelelementen toe te voegen aan, bijvoorbeeld, hometrainers. Een, helaas, steeds groter worden doelgroep is die van ouderen die moeten revalideren na een trauma en/of ingreep. Met onze oplossingen verhogen wij de therapietrouw en faciliteren het revalidatieproces.

3.

Met deze stap begeven wij ons steeds meer in de gezondheidszorg. Onze producten zijn, naast revalidatie, ook zeer geschikt om beweging te motiveren bij mensen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking.

4.

De breedte sport mogen wij uiteraard niet vergeten. Dat was de eerste groep waarvoor wij oplossingen hebben ontwikkeld en ook voor deze groep zullen wij steeds meer specifieke oplossingen ontwikkelen. Denk aan Fitness, voetbal, tennis, hockey etc.

Lees meer over interactief bewegen

Vrijblijvend advies aanvragen?