Waarom innovatiecentrum voor interactief bewegen?

Met de snelle ontwikkeling van de techniek is een toenemende vraag naar vernieuwende toepassingen voor o.a. sportaccommodaties, scholen en de zorg ontstaan. Maar hoe kunnen (bewegings-) onderwijs, sportorganisaties, overheden en bedrijfsleven anticiperen op deze ontwikkeling?

Een concreet onderzoeksonderwerp, geformuleerd door de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen is:

Wat is de invloed van innovaties in het bewegingsonderwijs op deelname aan sport- en beweegcultuur en kennis over leerprocessen in sport en bewegingsonderwijs.

Met dit onderzoeksonderwerp als basis is het innovatiecentrum voor interactief bewegen opgericht om, middels onderzoek en ontwikkeling:

  • bij te dragen aan sportparticipatie en/of een actieve leefstijl;
  • bij te dragen aan de leerprestaties van jongeren;
  • bij te dragen aan de kennis over interactief bewegen;
  • te zorgen voor economische rendement;
  • maatschappelijke waarde op te leveren.

Het doel: Een vitalere samenleving door betere leer- en beweegprestaties van de jeugd wat tevens leidt tot een economische spin-off.

Waarom Embedded Fitness?

Kennisexpert innovatief bewegen
✓ Ervaring sinds 2008
✓ Nieuwste technologieën
✓ Multidisciplinair ontwikkelteam
✓ Levering van totaalconcept
✓ Ondersteuning en begeleiding
✓ Onderzoek en technologisch ontwikkeling

Populaire beweeggames

Lees meer over interactief bewegen

Vrijblijvend advies aanvragen?