Waarom innovatiecentrum voor interactief bewegen?

Er is een toenemende vraag naar nieuwe businessmodellen voor sportaccommodaties, social mediagebruik en sociale en technologische innovaties. Een urgente vraag is hoe bewegingsonderwijs, sportorganisaties, overheden en bedrijfsleven kunnen anticiperen op deze transitie die de sport doormaakt. Concrete onderzoeksonderwerpen die de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen aangeeft zijn de invloed van innovaties in het bewegingsonderwijs op deelname aan sport- en beweegcultuur en kennis over leerprocessen in sport en bewegingsonderwijs.

Het centrum beoogt daarom middels onderzoek en ontwikkeling
  1. bij te dragen aan sportparticipatie en/of een actieve leefstijl;
  2. bij te dragen aan de leerprestaties van jongeren;
  3. bij te dragen aan de kennis over interactief bewegen;
  4. te zorgen voor economische rendement;
  5. maatschappelijke waarde op te leveren.

Met als doel te zorgen voor een vitalere samenleving door betere leer- en beweegprestaties van de jeugd wat tevens leidt tot een economische spin-off.

Waarom Embedded Fitness?

Kennisexpert innovatief bewegen
✓ Ervaring sinds 2008
✓ Nieuwste technologieën
✓ Multidisciplinair ontwikkelteam
✓ Levering van totaalconcept
✓ Ondersteuning en begeleiding
✓ Onderzoek en technologisch ontwikkeling

Populaire beweeggames

Lees meer over interactief bewegen

Vrijblijvend advies aanvragen?